fbpx
Blog Archives

Workshops

Våra workshops har visat sig vara mycket kraftfulla och med övervägande mycket bra resultat. Utifrån era behov och resurser skapar vi gemensamt ett upplägg som innehåller alla våra verktyg som behövs för en lyckad förändring: kartläggning av gruppens olikheter med

Medarbetarenkäter

Vi skräddarsyr även ”vanliga” medarbetarenkäter där vi använder oss av vår SQL-databas som plattform (där det finns över 45 000 besvarade enkäter). Det ger er möjlighet att på många områden benchmarka mot databasens grundmaterial. Läs mer… Med ”vanliga” medarbetarenkäter menar

Riskinventering & Krishantering

Alla företag lever med risker. Man har ”lik i garderoben” som man hoppas ingen ska upptäcka. Mer än 80 procent av alla risker orsaks av personer inom företaget. Ofta rör det sig om beteenden, enskilda medarbetare som av obetänksamhet eller

Förändringskommunikation internt/externt

En av orsakerna till att förändringsprojekt inte lyckas fullt ut eller ibland totalt havererar är brist i kommunikationen. I alla typer av organisatoriska förändringar är internkommunikationen ett av de viktigaste, och bästa, strategiska verktyget. Bristfällig information skapar oro, osäkerhet och

Lednings- & Arbetsgruppsutveckling

Är ditt mål just nu att snabbt: – Öka omsättning och resultat – Öka engagemang och motivation – Bättre arbetsmiljö och kommunikation internt – Identifiera organisationens styrkor och svagheter (perfekt för nya chefer) – Få bort vi-och-dom mentalitet – Skapa

Organisationsförändring

Hur ser ert nuvarande eller kommande förändringsarbete ut? Det är många frågor som ska besvaras: • Hur lång tid kommer det att ta? • Hur mycket tid och resurser kräver detta av mig och ledningsgruppen? • När får vi se

Förvärv & integrationer

Funderar du på hur ert nuvarande, eller kommande, förvärv ska bli den bästa i företagets historia? Hur ni ska göra för att tillhöra de 30 % som lyckas? Hur ska medarbetarintegrationen gå till? Hur ska ägarna få maximal utdelning? Eller

Vår affärsidé och vision

Vår affärsidé Vi ska hjälpa företag att bli bättre, effektivare och lönsammare, genom att tillvarata deras starkaste och dyrbaraste resurs, medarbetarna! Vår vision Företag – väljer oss som förstahandsval i förbättringsprocesser och integrationer! Vi ska vara den självklara partnern för

Vår filosofi

Vi vill vara den självklara partnern vid företags strävan att nå sina visioner och mål, eller som vi uttrycker det – “identifiera ett framtida tillstånd som kallas för PoA (Point of Arrival) och uppnå det på ett så effektivt tillvägagångssätt

Vår övertygelse

Vår övertygelse är att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång Vår övertygelse är att glada och nöjda medarbetare presterar bättre Vår övertygelse är att chefer som har insikt och förstår att tillvarata medarbetarnas olikheter/förmågor – är vinnarna! Vår övertygelse är att