fbpx

Länsförsäkringar Fonder

”Vi anlitade Alénius & Partners för att förbättra samarbetet och kommunikationen i och mellan olika arbetsgrupper, att få bort vi-och-dom-mentaliteten. På kort tid blev samarbetet mellan de olika grupperna effektivare. Att få klargjort varför vi alla reagerar olika på olika inputs/outputs har tydligt förbättrat kommunikation och vi tar nu tillvara på varandras olikheter och drivkrafter. Vinsten med detta är att ökat engagemang samt att vi blivit tydligare, snabbare och bättre på att jobba tillsammans mot målen.
Jag kan absolut rekommendera Alénius & Partners då ni behöver höja engagemang och effektivitet i era företag.”

Eva Gottfridsdotter Nilsson, VD Länsförsäkringar Fonder 2014


Nycomed Sverige AB (Idag Takeda)


”Syftet med vår förändringsresa var dels att öka omsättningen och resultat och dels att öka engagemanget i hela organisationen. Efter kartläggningen tog vi tillvara på allas drivkrafter och olikheter vilket skapade en kultur där hela organisationen var delaktig och gemensamt tog vi fram strategierna som skulle ta oss till våra högt uppsatta mål. Resultatet blev över all förväntan.

Omsättningen ökade med ca 30 %, från 300 till 410 milj SEK, på tre år då vi, Nycomed, blev uppköpta av japanska Takeda. Tillsammans med Alénius & Partners skapades internt ett starkt, resultatinriktat fokus där förståelsen och respekten för varandras olikheter ökade motivationen, samhörigheten och engagemanget vilket i sin tur ledde till ökad omsättning och resultat.

Fler positiva effekter som bättre arbetsmiljö och internkommunikation, mindre konflikter, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning fick vi så att säga på köpet.
Jag kan utan att tveka rekommendera Alénius & Partners till er förbättringsresa!”

Ann-Chriztine Ericsson, VD Nycomed Sverige AB 2004 – 2011, VD Takeda Pharma 2012

HQ/Carnegie

”När jag tillträdde som VD på HQ Fonder 2010 hade arbetet med att påbörja företagets förändringsresa precis påbörjats. Alénius & Partners kartlade medarbetarnas olikheter och kommunikativa behov. Denna ”karta” gjorde att min inkörningstid och startsträcka som ny operativ chef påtagligt reducerades. Jag kunde genom att förstå och ta till mig medarbetarnas olika förmågor, kompetenser och kommunikativa behov, snabbt komma igång med operativt arbete. Gemensamt identifierades på kort tid organisationens styrkor och svagheter och vi utformade tillsammans strategierna för att nå våra högt ställda målsättningar. Detta arbete, som vi gjorde med Alénius & Partners, skapade snabbt en kreativ miljö där hela organisationen arbetade med hög energi, engagemang och lust till att vi, tillsammans, skulle ta oss från A(nuläge) till B(börläge).

Vi har även efter vår fusion med Carnegie fortsatt att arbeta tillsammans med A&P med mycket goda resultat. En viktig bidragande orsak till Carnegie Fonders framgång är att vi med hjälp av A&P enades kring en gemensam målbild som alla i företaget arbetade mot.

Jag kan varmt rekommendera er att om ni vill göra en förändringsresa så involvera alla medarbetare. Och Alénius & Partners!”

Andreas Uller, VD HQ Fonder 2009 – 2010, COO Carnegie Fonder 2010 –

Prevas AB

Industrin, både små innovatörsdrivna företag och multinationella exportföretag, står inför stora utmaningar. Oavsett vad de gör, finns det oftast en aktör någon annanstans i världen som är beredd att göra det både snabbare och billigare. För att överleva och växa, har de ständigt varit tvungna att utveckla nya och smartare produkter och produktionsmetoder. Eller få hjälp med uppgiften.

Det är i denna miljö som Prevas startat, verkat och vuxit. Sedan 1985 har vi hunnit med att utveckla över 5 000 produkter, varav flera har bidragit till att göra våra kunder världsledande inom sina områden. Och i samma utsträckning har vi bidragit till förbättrad produktivitet, kvalitet och lönsamhet i våra uppdragsgivares industrianläggningar.

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter. För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt har Prevas en djupgående förståelse för kundens verksamheter och affärer. Det i kombination med styrkan att kunna driva projekt framgångsrikt och företagets ISO certifierade kvalitetssystem, inkluderande projekt- och utvecklingsmodeller, är viktiga verksamhetsnycklar inom företaget.

Strongh AB

Ambitionen för Strongh AB är att genom aktivt nätverkande få vara med i spännande kunduppdrag och processer som skapar bestående resultat och mervärden för våra uppdragsgivare. Floskler? Kan låta så, men vår gemensamma drivkraft är – och har varit – att skapa bestående förändringar. I såväl strategi som taktiskt beteende.

Vi lever i en globaliserad tillvaro där alla produkter och tjänster blir mer och mer likformade när det gäller prestanda, distribution och pris. Vi är därför övertygade om att framtidens vinnare är de som kan ladda sitt varumärke, skapa engagerade budbärare av alla sina medarbetare och som i strategi och taktik kan och vågar vara flexibla och lättrörliga.

Vi tror på den säljande organisationen. En organisation full av engagerade och fokuserade medarbetare.

Lean Nordic AB

Lean Nordic Dag Lotsander AB har hjälpt många organisationer att införa lean inom tjänstesektorn: bl a Toyota, Länsförsäkringar, Samsung, Thomas Cook/Ving samt ett antal myndigheter och flera kommuner. För att införa lean på rätt sätt måste man verkligen förstå filosofin och som ligger bakom framgångs- och förbättringskonceptet ordentligt. Inledningsvis behövs bästa inspiration och utbildning från källan Toyota, och The Toyota Way. Allt är anpassat för sälj/marknad samt service- och tjänstesektorn. Framgångarna där är minst lika stora som inom produktion av varor. Vi tillhandahåller flera uppdaterade kurser med mycket inspiration, många exempel från verkligheten inom tjänstesektorn och konkreta övningar/workshops som deltagarna får med sig hem. Kurserna genomförs öppet eller hos kund. Vi har per 2014 utbildat och certifierat över 2 200 ledare i lean service och PDCA/A3-metoden.


Dx9 AB

DX9 Metoden har lång och djup erfarenhet och praktisk kunskap om framgångsrikt förändringsarbete. Vår metod tar avstamp i psykologisk forskning och vår databas har nu över 45 000 besvarade webbenkäter. Det ger oss unika kunskaper om individens drivkrafter och kommunikativa behov. De behoven påverkar bland annat hur människor agerar/reagerar i förändring, samarbete och beslutsfattande. Genom att på ett metodiskt vis arbeta med medarbetarnas olikheter låter vi dem berika och driva förändring och utveckling istället för bromsa. På så vis har vi hjälpt våra kunder till konkreta och hållbara förbättringar i deras verksamhet.


Hallvarsson & Halvarsson

Hallvarsson & Halvarsson erbjuder Sveriges största samlade kompetens inom förtroendeskapande företagskommunikation. Vi har en komplett uppsättning av tjänster inom financial communication, corporate communication, corporate marketing och public affairs. Detta helhetstänkande ger oss resurser att klara i stort sett alla typer av krävande och komplexa uppdrag som gäller ditt företags kommunikation med olika målgrupper.

Hallvarsson & Halvarsson arbetar nära dig som uppdragsgivare med att ta fram och vässa budskapen och fokusera på de kanaler som har den största genomslagskraften, oavsett om det är media, print, digital eller det personliga mötet. Det handlar om att tränga igenom bruset, att skapa insikt, att beröra och, framförallt, att skapa värde. Vi bygger den typ av förtroende som ger ditt företag ett bättre affärsresultat.

H&H snabba fakta:
• Grundat 1995
• Kommunikationsrådgivning och stöd till styrelser, ledningsgrupper och kommunikationsansvariga
• Ca 70 medarbetare med bred och djup kompetens
• Bred kundportfölj – både små och stora företag och organisationer där kommunikation ses som strategiskt viktigt
• 1/3 av intäkterna från utländska kunder
• Nära samarbete med systerbyrån KW Digital

Coaching

För de som vill identifiera eller utforska sig själv både i privatlivet och professionellt.

Vad är coaching?
Coaching är ett gammalt begrepp som ofta använts, och används inom idrottsvärlden, och betyder en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person att nå vissa mål. Coachyrket är relativt nytt. Men syftet är densamma: att frilägga potential hos varje individ. Målet är att bidra till individens utveckling och att nå uppsatta mål.

Är det terapi?, Ger du tips & råd?
Enkelt svar: Det är inte terapi och man ger inte tips och råd. Klienten, den coachade, arbetar med ett ämne från nuläget och till målbilden. Här är jag idag och dit vill jag! Vilket ämne och hur vi når dit bestämmer klienten.
Med enkelt, menar jag faktamässigt, men resan kan vara en annan.

Viktigt!
Om man vill bli coachad måste man själv vilja en förändring. Att ta ansvar för den egna utvecklingen. När man är beredd och vill ha en förändring så händer det saker. Att göra resan kräver mod, att du läser det här innebär att du redan har det idag. Hur ditt nästa steg ser ut bestämmer du. Överenskommelse mellan coachen och den som coachas ska vara tydliga! Båda måste vara överens om vad som gäller och förväntas, vilka mål som ska uppnås. Den som coachas måste förstå att det är för denne vi är där, inget annat.


Potential till förändring finns i dig redan nu! Agera mot framtiden!
Lämna det gamla och ta dig härifrån till ett nytt mål och till en ny framtid!

Ämnet:
Kan vara vad som helst, litet eller stort, det kan handla om precis vad som helst, som man vill uppnå eller hitta en lösning på.
Jag kan inte lova vad som kommer ut av coachningen men vad jag vet är att du kommer garanterat att få djupare insikter och en större medvetenhet om dig själv. Vilket är fantastiskt befriande!
Det är alltid den som ska coachas som bestämmer vilket ämne denne vill arbeta med.
Ämnet kan vara allt inom yrkeslivet/karriären, privatlivet, relationer, fysiskt välbefinnande (hälsa), balans i livet, fritid, ekonomi eller personlig utveckling.

Vad gör en coach?

• Lyssnar aktivt
• Ser dig, du är huvudpersonen
• Tror på dig och din förmåga
• Utmanar dig
• Möter dig värderingsfritt
• Har öppet sinne
• Ser dig som en frisk och resursstark person
• Arbetar med dig utifrån ditt nuläge och framåt
• Leder dig att hitta svaren som du redan har inom dig
• Leder dig till att hitta djupare insikter och medvetenhet
• Leder dig med dina mål, visioner, drömmar
• Leder dig till dina handlingar och planeringar för att nå målet

För Vem/Vilka?

• Individuellt – oavsett vilken roll du har. Kan gälla privata eller arbetsrelaterade ämnen.
• Ledare – för dig som leder andra och dig själv


Viljan, vara beredd, veta vad de vill, våga och ansvara för handlingarna.

Hur sker coaching?
Innan coaching så är det bra att ha ett ”noll-möte”, vilket innebär att vi träffas och sätter förutsättningarna för vårt kommande samarbete men även att vi känner varandra på pulsen ur ett förtroendeperspektiv. Det är viktigt för den kommande förändringsprocessen att man är överens.
Oftast så träffas vi i personliga möten men det går också bra via telefon eller Skype.

Boka ett möte
Välkommen till att boka första ”noll-mötet” med 50% på ordinarie pris för en (1) timme.

Vem är jag?
Som professionell coach arbetar jag enligt ICF´s Internationella regler om etik och professionalitet. Utöver det är jag VD och delägare i Alénius & Partners AB som arbetar med organisationsutveckling och är specialiserade på förändringsprocesser.
Jag brinner för att höja engagemanget hos den eller de som coachas. Detta resulterar i ett högre engagemang, insikt, medvetenhet och utveckling, inte bara i privatlivet utan även avspeglar sig i yrkeslivet.
Jag följer ICF etiska riktlinjer som du hittar på www.icfsverige.se.

Coach Hälsningar
MerjaWorkshops

Våra workshops har visat sig vara mycket kraftfulla och med övervägande mycket bra resultat. Utifrån era behov och resurser skapar vi gemensamt ett upplägg som innehåller alla våra verktyg som behövs för en lyckad förändring: kartläggning av gruppens olikheter med hjälp av web-enkät, återkoppling och förklaring av dessa olikheter, nulägesanalys och start på resan mot uppsatta mål.

Beroende på era behov och målsättningar kan en workshop pågå mellan fyra timmar, en halvdag, till flera workshops utspridda över en längre tid. Vi anpassar våra workshops helt utifrån era önskemål. Optimalt är att jobba i grupper om 12-15 personer. Är ni fler delar vi upp det i flera grupper.

För att få ut maximal effekt av en workshop arbetar vi med de frågor ni har på agendan just här och nu. Verkligheten i rummet blir drivkraften i ert arbete. Vi jobbar inte med fiktiva case. Vi arbetar alltid med syftet att öka affärsnyttan.

Exempel på ”teman” vi har haft:

• Realisera affärs- och marknadsplanen i verklighet
• Nuläget jämfört med våra affärsmål
• Få upp ledningsgruppen på spåret igen
• Vilka slöserier har vi?
• Vem är kunden?
• Hur höjer vi effektiviteten/lönsamheten?
• Våra värderingar
• Varumärkesstrategi
• Hur ökar vi engagemanget i gruppen?
• Attackera eller försvara vår affärsmodell

Ni kan alltså välja vilket tema eller ämne ni vill utifrån er nuvarande situation, var ni är idag och vart ni vill vara i morgon. Det kan handla om allt ifrån en liten förändring till en omfattande process som ni vill realisera. Ingen utmaning är för liten eller för stor.

Resultatet blir detsamma, oavsett vilka frågeställningar ni har. Ökat engagemang och delaktighet i gruppens/organisationens resa mot målet.