fbpx
Blog Archives

Länsförsäkringar Fonder

”Vi anlitade Alénius & Partners för att förbättra samarbetet och kommunikationen i och mellan olika arbetsgrupper, att få bort vi-och-dom-mentaliteten. På kort tid blev samarbetet mellan de olika grupperna effektivare. Att få klargjort varför vi alla reagerar olika på olika

Nycomed Sverige AB (Idag Takeda)

”Syftet med vår förändringsresa var dels att öka omsättningen och resultat och dels att öka engagemanget i hela organisationen. Efter kartläggningen tog vi tillvara på allas drivkrafter och olikheter vilket skapade en kultur där hela organisationen var delaktig och gemensamt

HQ/Carnegie

”När jag tillträdde som VD på HQ Fonder 2010 hade arbetet med att påbörja företagets förändringsresa precis påbörjats. Alénius & Partners kartlade medarbetarnas olikheter och kommunikativa behov. Denna ”karta” gjorde att min inkörningstid och startsträcka som ny operativ chef påtagligt

Prevas AB

Industrin, både små innovatörsdrivna företag och multinationella exportföretag, står inför stora utmaningar. Oavsett vad de gör, finns det oftast en aktör någon annanstans i världen som är beredd att göra det både snabbare och billigare. För att överleva och växa,

Strongh AB

Ambitionen för Strongh AB är att genom aktivt nätverkande få vara med i spännande kunduppdrag och processer som skapar bestående resultat och mervärden för våra uppdragsgivare. Floskler? Kan låta så, men vår gemensamma drivkraft är – och har varit –

Lean Nordic AB

Lean Nordic Dag Lotsander AB har hjälpt många organisationer att införa lean inom tjänstesektorn: bl a Toyota, Länsförsäkringar, Samsung, Thomas Cook/Ving samt ett antal myndigheter och flera kommuner. För att införa lean på rätt sätt måste man verkligen förstå filosofin

Dx9 AB

DX9 Metoden har lång och djup erfarenhet och praktisk kunskap om framgångsrikt förändringsarbete. Vår metod tar avstamp i psykologisk forskning och vår databas har nu över 45 000 besvarade webbenkäter. Det ger oss unika kunskaper om individens drivkrafter och kommunikativa

Hallvarsson & Halvarsson

Hallvarsson & Halvarsson erbjuder Sveriges största samlade kompetens inom förtroendeskapande företagskommunikation. Vi har en komplett uppsättning av tjänster inom financial communication, corporate communication, corporate marketing och public affairs. Detta helhetstänkande ger oss resurser att klara i stort sett alla typer

Coaching

För de som vill identifiera eller utforska sig själv både i privatlivet och professionellt. Vad är coaching? Coaching är ett gammalt begrepp som ofta använts, och används inom idrottsvärlden, och betyder en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa

Workshops

Våra workshops har visat sig vara mycket kraftfulla och med övervägande mycket bra resultat. Utifrån era behov och resurser skapar vi gemensamt ett upplägg som innehåller alla våra verktyg som behövs för en lyckad förändring: kartläggning av gruppens olikheter med