Det coachande ledarskapet i praktiken

Lär dig att medvetet kombinera dina olika roller som chef!

Mycket verkstad – mindre teori! Du får lära dig och träna i de mest grundläggande coachverktygen (som chef utan att bli coach) som stärker din kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap som frigör dig tid, skapar ansvarstagande och med det motivation och engagemang. Utöver det får du öva på verktyg för att fullt ut kunna bedriva det coachande ledarskapet. Det verktyget förklarar hur coaching kraftigt förstärker chefs- och ledarrollen. Det är en förklaringsmodell och ett optimalt redskap där resultatet, ett coachande ledarskap, får rollerna chef, ledare och coach i balans och i samverkan med varandra. Du lär dig att kombinera dina olika roller som chef och med det når du nya resultat.

Kort om utbildningen:
Längd: 4 dagar uppdelat på två tillfällen(2+2) + 2 coachtillfällen individuellt
Ditt pris: 11.900 kr exkl. moms
I priset ingår: lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika samt boken Propellermodellen
Plats: Stockholm
Max antal deltagare 12
Anmälan är bindande.

Om utbildningen

Vad händer om du slutar tänka åt dina medarbetare? Skapa din plattform för effektivt ledarskap för dig själv och dina medarbetare. Utveckla ditt chefs- och ledarskap med ett coachande förhållningssätt och därigenom ditt sätt att kommunicera. Vad innebär det att vara tillitsfull och lyhörd? Hur kan du kombinera dina olika roller som chef, ledare och coach i ditt ledarskap?

Känner du igen dig i bl.a nedan frågeställningar:
• Varför har jag svårt att hitta tid? Tiden räcker inte till?
• Varför upplever jag mina medarbetare som ”tidstjuvar”?
• Varför kan inte mina medarbetare fatta egna beslut?
• Trots att jag kommunicerar når inte mina budskap medarbetarna?
• Varför hinner jag inte fokusera på ”rätt” saker
• Varför är det några som jag inte får med på tåget när det kommer till visioner och mål?
• Vad ska jag göra för att inte känna mig frustrerad över att jag ” behöver vara med överallt” eller ”släcker bränder”?
• Hur ska jag motivera och engagera?

Med de verktyg som du får kommer du att lära dig hur du kan leda dig själv och ditt team till ökad motivation, engagemang och framför allt till självständiga medarbetare som tar ansvar. Det i sin tur leder till att du och ditt team kommer att frigöra er tid som kommer att bidra till effektivare och snabbare beslut samt minska dina frågeställningar.(se ovan)

Det här är en utbildning för dig som vill utveckla ditt ledarskap, ditt team och företag till nästa nivå. Jag är säker på att du är en bra, tydlig chef och inspirerande ledare men som också vill mer: Att växa och få en djupare insikt i ditt ledarskap idag och vad du skulle kunna göra för att nå resultat snabbare tillsammans med ditt team imorgon.

Utbildningen handlar om ditt ledarskap idag och vad du behöver utveckla för att nå företagets och dina egna personliga mål.

Du kommer att få en djupare insikt och medvetenhet i hur du kan bli en ännu:
tydligare CHEF, inspirerande LEDARE och tillitsfull COACH.

METASTUDIE baserad på 108 vetenskapliga artiklar om ett coachande ledarskap:
(Källa:Tim Theeboom, Bianca Beersma, Annelies E.M van Vianen)

Fem områden som påverkas av ett coachande ledarskap:
1. Prestation/Färdigheter = Resultat
2. Välmående = Fysisk/känslomässig hälsa
3. Copying = Förmåga att klara av stress och krav
4. Attityder till jobbet = Tillfredsställelse med arbete, karriär och engagemang för organisationen
5. Målinriktad självreglering = Förmåga att sätta personliga mål och ta ansvar för att nå dem

Programmet

Programmet består av 3 delar:

• Del 1 utgörs av de 2 första dagarna, där vi fokuserar på fem vassa kommunikationsverktyg utifrån ett coachande förhållningssätt. Vi har mycket praktiska övningar där vi tar ett verktyg i taget som ger dig nya samtalsmodeller som du kan använda dig av direkt i ditt arbetsliv och din vardag.

• Del 2 utgörs av de 2 sista utbildningsdagarna, (ca. fyra veckor efter del 1) där vi skapar förståelse om varför du behöver, vad ett coachande ledarskap ger dig och hur du medvetet kan kombinera dina olika roller som chef, ledare och coach i olika situationer. Vi tillämpar verktygen från de första två dagarna med praktiska övningar.

• Del 3 genomförs efter utbildningsdagarna där du får två individuella uppföljningssamtal för att säkerställa långsiktiga och hållbara resultat.

Innehåll

• Aktivt lyssnande – Vad är det?
• Frågeteknik – Hur jag kommunicerar genom kraftfulla frågor
• Kommunicera direkt och vara närvarande
• Att planera och sätta mål – Skapa commitment
• Positiv förstärkning som skapar engagemang
• Chef, ledare eller coach? Hur jag kombinerar dessa roller
• Utmaningar och fallgropar
• Förutsättningar till att kunna agera som chef, ledare och coach
• Hur jag skapar medvetenhet och förtroende genom min kommunikation?
• Gruppcoaching, svåra samtal och spontancoaching
• Samtalsmodeller

Pedagogiskt upplägg:

Mycket verkstad – mindre teori! Då denna kurs ska ge ett hållbart och långsiktigt resultat vill vi säkerställa att du får mycket övning och ska kunna tillämpa kommunikationsverktygen och samtalsmodellerna i praktiken.
För att underlätta detta arbetar vi i en mindre grupp och har därför ett begränsat antal deltagare på utbildningen.

Du får lära dig och träna i de mest grundläggande coachverktygen (som chef utan att bli coach) samt att du får verktyg att fullt ut kunna bedriva det coachande ledarskapet. Det verktyget förklarar hur coaching kraftigt förstärker chefs- och ledarrollen. Det är en förklaringsmodell och ett optimalt redskap där resultatet, ett coachande ledarskap, får rollerna chef, ledare och coach i balans och i samverkan med varandra. Du lär dig att kombinera dina olika roller som chef och med det når du nya resultat.

Vem/Vilka

Kursen vänder sig till dig som är i någon form av ledande position och som vill växa och utvecklas i din ledarroll. Du lär dig ett nytt sätt att kommunicera effektivt, coacha medarbetare så att de växer och utvecklas som individer och du får en klar bild av dig själv och din ledarstil.
Du får en förståelse och kunskap för hur ett coachande förhållningssätt i din kommunikation kan förenas med andra roller i din ledarposition som bidrar till din individuella utveckling i ditt ledarskap och din vardag.

Det handlar inte bara om “what´s in it for me” utan vad det ger för värde till andra och hur kan jag bidra till att vi ska lyckas. Vi vill utbilda dig som bryr dig om dina medarbetare och som förstår att din egen och teamets utveckling gagnar organisationen och lönsamheten.

Utbildningsdatum

Hösten 2019:
11-12 december + 15-16 januari 2020, 4 heldagar, kl.09-17 Boka här! NYTT DATUM!

Våren 2020:
5-6 februari + 4-5 mars 2020, 4 heldagar, kl.09-17 Boka här!

Utbildare

Mitt namn är Merja Niemi och jag arbetar idag som professionell och ICF certifierad coach (ACC), håller i workshops och seminarier samt är utbildningsledare i bl.a Det Coachande Ledarskapet i praktiken.

Jag har lång erfarenhet av ledande befattningar inom hotellnäringen där de mjuka värdena, människorna, står i centrum. På pappret! Jag upplevde dock att man inte satsade fullt ut på att utbilda ledarna till att lyckas med det enda som kan påverka utveckling och resultat – medarbetarna! Och därmed ledarskapet! Det finns inom alla branscher utbildningar som handlar om kundnöjdhet, försäljning, ekonomi m fl rent teoretiska ämnen. Vilket självklart är viktigt! I praktiken finns andra utmaningar som gör att man inte lyckas fullt ut. Som i sin tur skapar osäkerhet, frustration och svårigheter i att nå resultat på olika plan, trots all kompetens. Varför? Jo, för att lyckas fullt ut så måste man börja med sig själv. Som chef och ledare.

Var social och dela!