Dx9 AB

DX9 Metoden har lång och djup erfarenhet och praktisk kunskap om framgångsrikt förändringsarbete. Vår metod tar avstamp i psykologisk forskning och vår databas har nu över 45 000 besvarade webbenkäter. Det ger oss unika kunskaper om individens drivkrafter och kommunikativa behov. De behoven påverkar bland annat hur människor agerar/reagerar i förändring, samarbete och beslutsfattande. Genom att på ett metodiskt vis arbeta med medarbetarnas olikheter låter vi dem berika och driva förändring och utveckling istället för bromsa. På så vis har vi hjälpt våra kunder till konkreta och hållbara förbättringar i deras verksamhet.