Hallvarsson & Halvarsson

Hallvarsson & Halvarsson erbjuder Sveriges största samlade kompetens inom förtroendeskapande företagskommunikation. Vi har en komplett uppsättning av tjänster inom financial communication, corporate communication, corporate marketing och public affairs. Detta helhetstänkande ger oss resurser att klara i stort sett alla typer av krävande och komplexa uppdrag som gäller ditt företags kommunikation med olika målgrupper.

Hallvarsson & Halvarsson arbetar nära dig som uppdragsgivare med att ta fram och vässa budskapen och fokusera på de kanaler som har den största genomslagskraften, oavsett om det är media, print, digital eller det personliga mötet. Det handlar om att tränga igenom bruset, att skapa insikt, att beröra och, framförallt, att skapa värde. Vi bygger den typ av förtroende som ger ditt företag ett bättre affärsresultat.

H&H snabba fakta:
• Grundat 1995
• Kommunikationsrådgivning och stöd till styrelser, ledningsgrupper och kommunikationsansvariga
• Ca 70 medarbetare med bred och djup kompetens
• Bred kundportfölj – både små och stora företag och organisationer där kommunikation ses som strategiskt viktigt
• 1/3 av intäkterna från utländska kunder
• Nära samarbete med systerbyrån KW Digital