HQ/Carnegie

”När jag tillträdde som VD på HQ Fonder 2010 hade arbetet med att påbörja företagets förändringsresa precis påbörjats. Alénius & Partners kartlade medarbetarnas olikheter och kommunikativa behov. Denna ”karta” gjorde att min inkörningstid och startsträcka som ny operativ chef påtagligt reducerades. Jag kunde genom att förstå och ta till mig medarbetarnas olika förmågor, kompetenser och kommunikativa behov, snabbt komma igång med operativt arbete. Gemensamt identifierades på kort tid organisationens styrkor och svagheter och vi utformade tillsammans strategierna för att nå våra högt ställda målsättningar. Detta arbete, som vi gjorde med Alénius & Partners, skapade snabbt en kreativ miljö där hela organisationen arbetade med hög energi, engagemang och lust till att vi, tillsammans, skulle ta oss från A(nuläge) till B(börläge).

Vi har även efter vår fusion med Carnegie fortsatt att arbeta tillsammans med A&P med mycket goda resultat. En viktig bidragande orsak till Carnegie Fonders framgång är att vi med hjälp av A&P enades kring en gemensam målbild som alla i företaget arbetade mot.

Jag kan varmt rekommendera er att om ni vill göra en förändringsresa så involvera alla medarbetare. Och Alénius & Partners!”

Andreas Uller, VD HQ Fonder 2009 – 2010, COO Carnegie Fonder 2010 –