Förvärv & integrationer

Funderar du på hur ert nuvarande, eller kommande, förvärv ska bli den bästa i företagets historia? Hur ni ska göra för att tillhöra de 30 % som lyckas? Hur ska medarbetarintegrationen gå till? Hur ska ägarna få maximal utdelning? Eller om du ska låta bli att genomföra affären?

Många förvärv, de allra flesta faktiskt, eller ca 70 %, misslyckas. Misslyckade i det att man sällan eller aldrig fullt ut når de mål eller synergier som var själva syftet med affären. Oftast är det inte produkterna, marknaderna eller systemen som fallerar. Det handlar nästan uteslutande om människorna. Medarbetarna som ska integreras till varandras kulturer och olikheter i arbetssätt, processer, styrsystem, ledningsfilosofi och framför allt – att de gemensamt ska samarbeta mot uppsatt mål
Vill du veta varför och vad du ska göra för att lyckas med förvärvet och integrationen?
Läs mer på vårt Whitepaper här