Lednings- & Arbetsgruppsutveckling

Är ditt mål just nu att snabbt:
– Öka omsättning och resultat
– Öka engagemang och motivation
– Bättre arbetsmiljö och kommunikation internt
– Identifiera organisationens styrkor och svagheter (perfekt för nya chefer)
– Få bort vi-och-dom mentalitet
– Skapa nya strategier
– Upprätta affärsplaner
För att skapa engagemang och motivationen i din ledningsgrupp eller arbetsgrupp till en förändring-förbättring arbetar vi tillsammans med er utifrån vår affärsmodell M&ODD.
Lever du med frågor som: Varför tar det längre tid än du trott, att nå de mål och resultat som ni gemensamt satt upp? Hur ska jag få alla att brinna lika mycket som jag? Vi fungerar bra men hur ska jag ta gruppen till nya nivåer?
Vi får ofta den frågan och enligt den senaste (okt 2013) undersökningen och rapporten från Gallup ”the State of Global Workplace Report & Employee Engagement Insights for Business Leaders” är det endast 16 % av medarbetarna i Sverige som är engagerade i sina företag. Den säger också att 73 % är icke engagerade och 12 % som direkt motarbetar engagemang.
Hur stämmer detta in på din lednings- eller arbetsgrupp?
Är detta en ledningsfråga – att höja engagemanget i organisationen?
Vi anser det!
Vi kan hjälpa dig att öka engagemanget i ledningsgruppen vilket leder till högre engagemang hos medarbetarna vilket i sin tur kommer att ge ökad effektivitet och lönsamhet i företaget.

Läs mer i vårt Whitepaper här