Medarbetarenkäter

Vi skräddarsyr även ”vanliga” medarbetarenkäter där vi använder oss av vår SQL-databas som plattform (där det finns över 45 000 besvarade enkäter). Det ger er möjlighet att på många områden benchmarka mot databasens grundmaterial.

Med ”vanliga” medarbetarenkäter menar vi sådana där man undersöker medarbetarnas attityder, åsikter och värderingar på beteende- och värderingsnivå – vilket såvitt vi vet är vad alla andra företag i branschen sysslar med och många är duktiga på. Men med den enkät vi erbjuder har vi även möjlighet att lyfta in 12-15 frågor som fastställer varje individs drivkraft.
Utöver alla data ni får ut av en ”vanlig” medarbetarundersökning får ni då även helt nya och betydligt större möjligheter att se hur ni enkelt kan;

• Skapa bättre förankring av beslut.
• Öka delaktigheten.
• Fånga upp motstånd innan det bromsar arbetet.
• Förbättra information och kommunikation så att den förankras.

Resultatet av medarbetarenkäten presenteras enligt era önskemål. Och tillsammans med den presentationen lämnar vi även handfasta råd och rekommendationer om hur ni enkelt kan förbättra er på de områden där vi bland personalen ser avvikelser på drivkraftsnivå.


Var social och dela!