Nycomed Sverige AB (Idag Takeda)


”Syftet med vår förändringsresa var dels att öka omsättningen och resultat och dels att öka engagemanget i hela organisationen. Efter kartläggningen tog vi tillvara på allas drivkrafter och olikheter vilket skapade en kultur där hela organisationen var delaktig och gemensamt tog vi fram strategierna som skulle ta oss till våra högt uppsatta mål. Resultatet blev över all förväntan.

Omsättningen ökade med ca 30 %, från 300 till 410 milj SEK, på tre år då vi, Nycomed, blev uppköpta av japanska Takeda. Tillsammans med Alénius & Partners skapades internt ett starkt, resultatinriktat fokus där förståelsen och respekten för varandras olikheter ökade motivationen, samhörigheten och engagemanget vilket i sin tur ledde till ökad omsättning och resultat.

Fler positiva effekter som bättre arbetsmiljö och internkommunikation, mindre konflikter, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning fick vi så att säga på köpet.
Jag kan utan att tveka rekommendera Alénius & Partners till er förbättringsresa!”

Ann-Chriztine Ericsson, VD Nycomed Sverige AB 2004 – 2011, VD Takeda Pharma 2012