Organisationsförändring

Hur ser ert nuvarande eller kommande förändringsarbete ut?
Det är många frågor som ska besvaras:
• Hur lång tid kommer det att ta?
• Hur mycket tid och resurser kräver detta av mig och ledningsgruppen?
• När får vi se resultatet?
• Hur ska vi göra så att alla medarbetare blir engagerade och förstår varför och målet med vårt förändringsarbete?
• Hur ska vi informera samtliga om nuläge, mål och de resultat vi vill uppnå?
• Vilka ska vara förändringsledare?
Frågorna är befogade då den senaste (okt 2013) undersökningen och rapporten från Gallup ”the State of Global Workplace Report & Employee Engagement Insights for Business Leaders” visar att det endast är 16 % av medarbetarna i Sverige som är engagerade i sina företag. Den säger också att 73 % är icke engagerade och 12 % som direkt motarbetar engagemang. Läs rapporten här…
Behöver ditt företag höja engagemanget hos chefer och medarbetare?
Hur skulle det påverka resultatet om ni lyckades fördubbla engagemanget i organisationen? Eller tredubbla?
Vi kan hjälpa dig. Vi har metoden!

Läs mer på vårt Whitepaper här


Var social och dela!