Prevas AB

Industrin, både små innovatörsdrivna företag och multinationella exportföretag, står inför stora utmaningar. Oavsett vad de gör, finns det oftast en aktör någon annanstans i världen som är beredd att göra det både snabbare och billigare. För att överleva och växa, har de ständigt varit tvungna att utveckla nya och smartare produkter och produktionsmetoder. Eller få hjälp med uppgiften.

Det är i denna miljö som Prevas startat, verkat och vuxit. Sedan 1985 har vi hunnit med att utveckla över 5 000 produkter, varav flera har bidragit till att göra våra kunder världsledande inom sina områden. Och i samma utsträckning har vi bidragit till förbättrad produktivitet, kvalitet och lönsamhet i våra uppdragsgivares industrianläggningar.

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter. För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt har Prevas en djupgående förståelse för kundens verksamheter och affärer. Det i kombination med styrkan att kunna driva projekt framgångsrikt och företagets ISO certifierade kvalitetssystem, inkluderande projekt- och utvecklingsmodeller, är viktiga verksamhetsnycklar inom företaget.