Referenser utbildning

”Bra pedagogik och tydlig röd tråd i utbildningen. Bra med mycket dialog och praktisk träning blandat med lärarledd diskussion och föreläsning. Tips och tankar kring ämnena aktivt lyssnade och frågetekniker och hur de påverkar motivationen.Tack för en bra och inspirerande utbildning.”
Lena Nordin, Björn Borg

”- Jag har gått fyra ledarskapsutbildningar innan denna och det här är klart den bästa, för nu förstår jag äntligen hur allt hänger ihop.”
Stefan Johansson – Försäljningschef, NetatOnce

”En lyft blick, nya intryck och jag tror jag kommer att ha nytta av verktygen, faktum är att jag redan märkt att jag tacklar en del saker annorlunda. Tänker på att stanna till och reflektera lite över vad det är som händer.
I min roll behöver jag både kunna övertyga och ta hjälp av medarbetare på olika nivåer.
Kursen har hjälp mig att se hur ledning/chefskap/coaching samverkar till en helhet. Jag leder och styr grupper med olika sammansättning mot strategiska och långsiktiga mål, då krävs alla delar, ledning/coaching och chefskap – det har kursen tydliggjort för mig.”
Anders Natander, Söderhamns Kommun

“Några dagar har gått sedan kursen och jag har tänkt o reflekterat varje dag på det vi fick ta del av, så glad! Tack!
Har också tänkt på vilken fin energi och samhörighet det snabbt blev inom gruppen. Din coaching av oss genom hela kursen med din värme, entusiasm, tydlighet och respekt var så betydelsefull och skapade direkt en gruppsamhörighet med trygghet, öppenhet och förtroende. Så tack! Du inspirerar mig!”
Linda Jonsson, Hotell & Konferens Djurönäset

”Jag gillar det här med coaching, och i min profession får jag nytta av det i min internrevisionsliknande roll, genom att ställa rätt frågor kring hur den intervjuade upplever sin roll och hur denne fungerar i processen samt det önskade läget.
Att propellermodellen går att använda inte bara i chefsrollen, utan även i en specialistroll. Och att coaching är ett bra verktyg. Jag har blivit utrustad med ett helt annat frågebatteri än tidigare.”
Lars-Olof Lindberg, Marginalen Bank

”Dessa två dagar har gett mig massor av tankar och verktyg som jag kan använda i mitt ledarskap. Jag ser fram emot att kunna medvetet variera mig mellan olika tillvägagångssätt i min yrkesroll. Jag tar särskilt med mig hur viktigt det är att bli duktig på att coacha personer att hitta sin motivation. Många har inget aktivt förhållande till detta. Jag tror att alla motiveras av något, så om man kan bli riktigt duktig på att ta reda på vad det är och sen som ledare förmå att inspirera till den enskildas motivation så kommer man kunna lyckas hur bra som helst”
Kristine W Lium, Occasion

”Jag har gått många utbildningar och det är första gången jag känner att det finns något greppbart jag kan använda på en gång!”
Katarina Liljegrehn-Swahn,Stockholm City Conferens Center

”Jag uppskattade verkligen att min egen aha-upplevelse landade i en insikt om att jag kommer att kunna använda de här verktygen till att hjälpa andra att få samma eller liknande upplevelser. Upplevelser och insikter som hjälper oss att växa och först hitta, och sedan ge oss en chans att även nå, våra mål.
Det ska bli väldigt spännande att använda verktygen i medarbetarsamtalen som startar i nästa vecka.”
Katarina Stylander, Stylanders Consulting

”Efter att ha avslutat hela utbildningen har jag större förståelse för varför de två första dagarna var utformade som de var.Jag har ”tvingats” att ifrågasätta beteenden och min egen självbild på ett sätt som varit mycket nyttigt.”
Erika Bööse, TF Bank

”Jag förstår mig själv och min omgivning bättre, samtalar på ett bättre sätt, är mer närvarande och tar mig tid att lyssna vid samtal.”
Andreas Stenberg, Djurönäset

Var social och dela!