Referenser

“Jag kan varmt rekommendera er att om ni vill göra en förändringsresa så involvera alla medarbetare. Och Alénius & Partners!”
“Gemensamt identifierades på kort tid organisationens styrkor och svagheter och vi utformade tillsammans strategierna för att nå våra högst ställda målsättningar. Detta arbete, som vi gjorde med Alénius & Partners, skapade snabbt en kreativ miljö där hela organisationen arbetade med hög energi, engagemang och lust till att vi, tillsammans, skulle ta oss från A (nuläge) till B (börläge). En viktig bidragande orsak till Carnegie Fonders framgångar är att vi med hjälp av A&P enades kring en gemensam målbild som alla i företaget arbetade mot.”

Andreas Uller, VD HQ Fonder 2009 – 2010, COO Carnegie Fonder 2010 –

“Jag kan utan att tveka rekommendera Alénius & Partners till er förbättringsresa!”
“Omsättningen ökade med ca 30% från 300 till 410 milj SEK, på tre år då vi, Nycomed, blev uppköpta av japanska Takeda. Tillsammans med Alénius & Partners skapades internt ett starkt, resultatinriktat fokus där förståelse och respekt för varandras olikheter ökade motivationen, samhörigheten och engagemanget vilket i sin tur ledde till ökad omsättning och resultat.”

Ann-Chriztine Ericsson, VD Nycomed Sverige AB 2004 – 2011, VD Takeda Pharma 2012

”Jag kan absolut rekommendera Alénius & Partners då ni behöver höja engagemang och effektivitet i era företag.”
“Vi anlitade A&P för att förbättra samarbetet och kommunikationen i och mellan olika arbetsgrupper, att få bort vi-och-dom-mentaliteten. På kort tid blev samarbetet mellan de olika grupperna effektivare. Att få klargjort varför vi alla reagerar olika på olika inputs/outputs har tydligt förbättrat kommunikationen och vi tar nu tillvara på varandras olikheter och drivkrafter. Vinsten med detta är ett ökat engagemang samt att vi blivit tydligare, snabbare och bättre att arbeta tillsammans mot målen.”

Eva Gottfridsdotter Nilsson, VD Länsförsäkringar Fonder 2014

Var social och dela!