Tjänster

Alénius & Partners AB arbetar med organisationsutveckling, utbildning och coaching. Målet är att skapa en förändring, en förbättring. Vi har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och vi arbetar med såväl gruppen, ledaren och individen. Vi utgår från att skapa en insikt i hur nuläget ser ut till att gemensamt arbeta fram en målbild. Det kan handla om förändringsprocesser där fokus kan vara t ex integrationer efter förvärv, sammanslagningar internt, affärsplan, utveckling av individ eller grupp, mål- och strategiförändringar med flera. Företagare som förstår att medarbetarna är deras största tillgång, förstår också hur deras effektivitet samt lönsamhet påverkas av hur de trivs på sin arbetsplats.

Vi har fokuserat på de interna och externa faktorer som avgör om en förändringsprocess ska lyckas eller inte. Genom studier av egna och andras lyckade och misslyckade processer framkommer det att den mänskliga faktorn är uteslutande den viktigaste. Det är aldrig på grund av system, produkter eller marknader som avgör om affären eller processen ska lyckas.

Det handlar alltid om medarbetarna är motiverade eller inte som avgör affärens eller processens framgång och resultat. Det handlar om att vi alla är olika med olika värderingar och olika sätt att förhålla oss till förändringar. En del av oss får kickar, energi av förändringar och utveckling. Andra har ett inbyggt motstånd mot all typ av förändring medan de flesta avvaktar och slutligen hänger på den som starkast uttrycker sitt gillande eller tyckande. Det är här det avgörs!

Kortfattat kan man säga att vi kartlägger organisationen och identifierar medarbetarnas olikheter, skapar förståelse för dessa (det är ok att vara olika) samt får organisationen att tillvarata dessa olikheter.

Att få människor att tillsammans verka för att nå företagets mål är som att lägga ett pussel.
Pusselbitarna måste passa in i varandra för att en helhet ska kunna skapas. Och att slå ihop två bolag, två avdelningar eller att genomföra ett förbättringsarbete är som att försöka få ihop två helt olika pussel.

Vi har skapat metoder och verktyg för att enkelt och snabbt få alla pusselbitarna på plats. Resultatet blir en effektivare och lönsammare organisation. På köpet får man de medarbetare som brinner att brinna ännu mer. Förändringsmotståndare (upp till 65 % i alla företag är motarbetare) blir förbättringsambassadörer.

Vår övertygelse är att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång och att ledare som, på riktigt, har den insikten och förstår att tillvarata medarbetarnas olikheter och förmågor är vinnarna idag och i framtiden. Dessutom är företag med engagerade och motiverade medarbetare är de mest lönsamma.

I allt vårt arbete utgår vi från medarbetarnas drivkrafter och förmågor och genom att kartlägga dessa genom djupintervjuer och web-enkäter säkerställer vi att förändrings-/förbättringsarbetet blir som man tänkt: Framgångsrikt!


Var social och dela!