Vår GDPR policy

Behandling av personuppgifter
Alenius & Partners respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.
Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi erbjuder dig att via vår webbsajt skicka kontaktförfrågningar eller själv göra tidsbokningar. Vi kan därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, såsom exempelvis ditt namn, personnummer, uppgifter om hur du kan bli kontaktad (telefonnummer och e-postadress) och annan information som du uppger i din kontakt med oss.
Ändamål och behandling av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.
Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett konkludent samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du även att du har förstått hur Alenius & Partners behandlar dina personuppgifter.
Vidare kan dina personuppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att ge dig som representant för en nuvarande eller potentiell kund till Alenius & Partners, information och erbjudanden om våra tjänster. För undvikande av missförstånd, all eventuell marknadsföring distribuerad med hjälp av dina personuppgifter är riktad till Alenius & Partners nuvarande eller potentiella kund och inte till dig som privatperson.
Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.
Gällande kontaktförfrågningar så sparas de kontaktuppgifter du lämnar i en kontaktförfrågan i [tre] månader efter att ändamålet med din kontaktförfrågan är uppfyllt.
Tredje part
Vi delar insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallat personuppgiftsbiträden) som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan.
Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.
Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Alenius & Partners. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt direkt till oss.
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.
Om du har frågor
Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@aleniuspartners.se.
Om denna policy
Alenius & Partners kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.
Denna policy gäller från och med 2018-05-21.

Var social och dela!