Workshops

Våra workshops har visat sig vara mycket kraftfulla och med övervägande mycket bra resultat. Utifrån era behov och resurser skapar vi gemensamt ett upplägg som innehåller alla våra verktyg som behövs för en lyckad förändring: kartläggning av gruppens olikheter med hjälp av web-enkät, återkoppling och förklaring av dessa olikheter, nulägesanalys och start på resan mot uppsatta mål.

Beroende på era behov och målsättningar kan en workshop pågå mellan fyra timmar, en halvdag, till flera workshops utspridda över en längre tid. Vi anpassar våra workshops helt utifrån era önskemål. Optimalt är att jobba i grupper om 12-15 personer. Är ni fler delar vi upp det i flera grupper.

För att få ut maximal effekt av en workshop arbetar vi med de frågor ni har på agendan just här och nu. Verkligheten i rummet blir drivkraften i ert arbete. Vi jobbar inte med fiktiva case. Vi arbetar alltid med syftet att öka affärsnyttan.

Exempel på ”teman” vi har haft:

• Realisera affärs- och marknadsplanen i verklighet
• Nuläget jämfört med våra affärsmål
• Få upp ledningsgruppen på spåret igen
• Vilka slöserier har vi?
• Vem är kunden?
• Hur höjer vi effektiviteten/lönsamheten?
• Våra värderingar
• Varumärkesstrategi
• Hur ökar vi engagemanget i gruppen?
• Attackera eller försvara vår affärsmodell

Ni kan alltså välja vilket tema eller ämne ni vill utifrån er nuvarande situation, var ni är idag och vart ni vill vara i morgon. Det kan handla om allt ifrån en liten förändring till en omfattande process som ni vill realisera. Ingen utmaning är för liten eller för stor.

Resultatet blir detsamma, oavsett vilka frågeställningar ni har. Ökat engagemang och delaktighet i gruppens/organisationens resa mot målet.


Var social och dela!