1-dagsutbildningar

Välj att delta ett steg i taget, i din egen takt

Vi vet att det kan vara svårt att hitta tid för att gå en utbildning under flera dagar i sträck och därför vill vi ge dig möjligheten och friheten att få välja själv när du kan delta. Du väljer självklart att gå så många steg du vill. 1 - dagarsutbildningarna bygger på att du själv väljer i vilken takt du vill gå vår 2-dagarsutbildning, Kommunikation och Ledarskap.
Därefter kan du bygga vidare med ytterligare ett steg, STEG 3 - TEAMET OCH ONE-TO-ONE vilket gäller även 2-dagarsutbildningen.

VIKTIGT! Du börjar alltid med det första steget, STEG 1 - KOMMUNIKATION. Precis som i verkliga livet är det viktigt att börja från rätt ände. Skapa en förankring för ditt växande och gör skillnad i ditt ledarskap. 

Steg 1 - Kommunikation

Jag önskar att det jag vet idag om kommunikation, att jag hade haft mer av det när jag arbetade som chef. Jag kan se många situationer som hade kunnat få ett annat resultat. Som du vet är kommunikation  avgörande i många sammanhang. De kommunikationsverktyg du får med dig hjälper dig att frigöra dig tid och låter andra ta ansvar för att hitta sin motivation och sitt engagemang. 

Steg 2 - Ledarskap

En av utmaningarna som chef är att kunna kombinera och balansera de olika rollerna du har i ditt ledarskap. Vilka roller har vi och vad innebär dessa roller och hur ska du veta vilken eller vilka du behöver använda dig av i en situation eller ett sammanhang?


Team och one-to-one

Steg 3
Vid de flesta sammanhang i vårt ledarskap kommunicerar vi med fler än en person och det är vid dessa tillfällen det blir mest synligt hur vi lyckas med det vi vill förmedla och samtidigt få med alla på tåget.

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil