Coaching

Ett växande!

Känn dig själv - "Nosce te ipsum"
Kom ihåg att leva - "Memento vivere"

Latinska citat - 

Blicka framåt

Vad är coaching? 
Coaching är ett gammalt begrepp som ofta använts, och används inom idrottsvärlden, och betyder en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person att nå vissa mål. Syftet är att frilägga potential hos varje individ och målet är att bidra till individens utveckling och att nå uppsatta mål.

Är det terapi? Ger du tips & råd?
Enkelt svar: Det är inte terapi och jag ger inte tips och råd. Klienten, den coachade, arbetar med ett ämne från nuläget och till målbilden. Här är jag idag och dit vill jag! Vilket ämne och hur vi når dit bestämmer klienten.
Med enkelt, menar jag faktamässigt, men resan kan vara en annan.

Viktigt!
Om du vill bli coachad måste du själv vilja en förändring. Att ta ansvar för den egna utvecklingen. När du är beredd och vill ha en förändring så händer det saker. Att göra resan kräver mod, att du läser det här innebär att du redan har det idag. Hur ditt nästa steg ser ut bestämmer du.
Överenskommelse mellan coachen och den som coachas ska vara tydliga! Båda måste vara överens om vad som gäller och förväntas, vilka mål som ska uppnås. Den som coachas måste förstå att det är för denne vi är där, inget annat.

Ämnet:
Kan vara vad som helst, litet eller stort, det kan handla om precis vad som helst, som man vill uppnå eller hitta en lösning på.
Jag kan inte lova vad som kommer ut av coachningen men vad jag vet är att du kommer garanterat att få djupare insikter och en större medvetenhet om dig själv. Det är alltid den som ska coachas som bestämmer vilket ämne denne vill arbeta med. Ämnet kan vara allt inom yrkeslivet/karriären, privatlivet, relationer, fysiskt välbefinnande (hälsa), balans i livet, fritid, ekonomi eller personlig utveckling.

Vad gör en coach?

• Lyssnar aktivt
• Ser dig, du är huvudpersonen
• Tror på dig och din förmåga
• Utmanar dig
• Möter dig värderingsfritt
• Har öppet sinne
• Ser dig som en frisk och resursstark person
• Arbetar med dig utifrån ditt nuläge och framåt
• Leder dig att hitta svaren som du redan har inom dig
• Leder dig till att hitta djupare insikter och medvetenhet
• Leder dig med dina mål, visioner, drömmar
• Leder dig till dina handlingar och planeringar för att nå målet

För Vem/Vilka?
• Individuellt – oavsett vilken roll du har. Kan gälla privata eller arbetsrelaterade ämnen.
• Ledare – för dig som leder andra och dig själv

Hur sker coaching?
Innan coaching så har vi ett ”noll-möte”, vilket innebär att vi träffas och sätter förutsättningarna för vårt kommande samarbete men även att vi känner varandra på pulsen ur ett förtroendeperspektiv. Det är viktigt för den kommande förändringsprocessen att vi är överens. Oftast så träffas vi i personliga möten men det går också bra via telefon eller Skype.

Boka ett möte
Välkommen till att boka ett första ”noll-mötet”, kostnadsfritt. (30 minuter)

Vem är jag?
Jag är ICF Associate Certified Coach (ACC) och arbetar enligt ICF´s Internationella regler om etik och professionalitet.
Jag har coachat sen 2014 och jag brinner genuint för att "blicka framåt" och bidra till att de som coachas lyckas nå sina mål. Hur? Ta bort hinder som t.ex rädslor är det första steget mot att nå de mål som du har.

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil