2-dagarsutbildning

Kommunikation och Ledarskap

STEG 1 OCH STEG 2

Vad händer om du slutar tänka åt dina medarbetare? Allt börjar med dig själv, se till att dina gamla mönster ersätts med nytt.  Skapa din plattform för effektivt ledarskap för dig själv och dina medarbetare genom att bygga vidare på din kommunikation och ditt ledarskap.

Utveckla ditt chefskap med ett kommunikativt ledarskap som bygger på ett coachande förhållningssätt och därigenom ditt sätt att kommunicera. Lyft dig själv först för att kunna lyfta andra. 

Hur kan du kombinera dina olika roller som chef, ledare och coach i ditt ledarskap? 
Kommunikativt ledarskap påverkar organisationens resultat genom att skapa tydliga roller, samhörighet, förtroende och engagemang.
Det i sin tur leder till förbättrade prestationer och resultat. När du använder dig av ett kommunikativt ledarskap engagerar du dig i dialog, ger och söker uppkoppling, involverar i beslutsfattande och uppfattas som öppen och närvarande. Centrala kommunikativa beteenden hos chefer är: Strukturera - tydlighet, Utveckla - coacha och Interagera - öppenhet och tillit.


Med de verktyg som du får kommer du att lära dig hur du kan leda dig själv och andra till ökad motivation, engagemang och framför allt till självständiga medarbetare som tar ansvar. Det i sin tur leder till att du och dina medarbetare kommer att frigöra er tid som kommer att bidra till effektivare och snabbare beslut.

Utbildningen handlar om ditt ledarskap idag och vad du behöver utveckla för att nå företagets och dina egna personliga mål samt få andra till detsamma.

Steg 1: Kommunikation, vi fokuserar på vassa kommunikationsverktyg utifrån ett coachande förhållningssätt. Det är inte VAD du kommunicerar utan HUR du kommunicerar. 

Steg 2: Ledarskap, vi skapar förståelse om vad ett ledarskap utifrån ett coachande förhållningssätt ger dig och varför du behöver känna till hur du medvetet kan kombinera dina olika roller som chef, ledare och coach i olika situationer. 


Under dessa två dagar tar vi ett steg i taget för att förankra det du övar på, som du därefter kan använda dig av direkt i ditt arbetsliv och vardag. Du kan läsa mer om dessa dagar under 1-dagarsutbildningar: 
Steg 1 - Kommunikation och Steg 2 - Ledarskap

INNEHÅLL:
  • Aktivt lyssnande – Vad är det?
  • Frågeteknik – Hur jag kommunicerar genom kraftfulla frågor
  • Kommunicera direkt och vara närvarande och tydlig
  • Att planera och sätta mål – Skapa commitment
  • Positiv förstärkning som skapar engagemang
  • Handling genom commitment 
  • Chef, ledare eller coach? Hur kombinerar jag dessa roller?
  • Utmaningar och fallgropar
  • Förutsättningar till att kunna agera som chef, ledare och coach
  • Hur jag skapar medvetenhet och förtroende genom min kommunikation   
MER:
Du utvecklar din kommunikation och därmed ditt ledarskap. Du får med dig flera samtalsmodeller. Du skapar ansvarstagande och med det frigör dig tid. Du blir en bättre kommunikatör? 

Kursen är för ALLA som är i en ledande position och som vill växa och utvecklas i sin chefsroll.

Då denna kurs ska ge ett hållbart och långsiktigt resultat vill vi säkerställa att du får mycket övning för att kunna tillämpa ditt lärande efter avslutad utbildning.  För att underlätta detta arbetar vi i en mindre grupp och har därför ett begränsat antal deltagare på utbildningen.


KURSDATUM 2020:
15 - 16 September
10 - 11 November

KURSDATUM 2021:
26 - 27 Januari 
16 - 17 Mars
5 - 6 Maj

PLATS: Stockholm
TIDER: 09:00 - 17:00 (Båda dagarna)
INGÅR: Kaffe, Lunch, Kaffe
PRIS: 6.900 kr ex moms
ANMÄLAN:  Här nedan anmäler du dig med namn på utbildningen samt utbildningsdatum.

Välj att delta ett steg i taget, i din egen takt

Vi vet att det kan vara svårt att hitta tid för att gå en utbildning under flera dagar i sträck och därför vill vi ge dig möjligheten och friheten att få välja själv när du kan delta. Du väljer självklart att gå så många steg du vill. 1 - dagarsutbildningarna bygger på att du själv väljer i vilken takt du vill gå vår 2-dagarsutbildning, Kommunikation och Ledarskap.
Därefter kan du bygga vidare med ytterligare ett steg, STEG 3 - TEAMET OCH ONE-TO-ONE vilket gäller även 2-dagarsutbildningen.

VIKTIGT! Du börjar alltid med det första steget, STEG 1 - KOMMUNIKATION. Precis som i verkliga livet är det viktigt att börja från rätt ände. Skapa en förankring för ditt växande och gör skillnad i ditt ledarskap.

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil