2-dagarsutbildning

Kommunikation och Ledarskap

STEG 1 OCH STEG 2
 • Vill du ha verktyg för att snabbare komma igång med att bygga tillit, ansvar och commitment samt nå resultat? 
 • Vill du känna dig trygg och säker i din ledarroll? 
 • Vill du sluta tänka åt dina medarbetare? 
 • Vill du förstå hur du påverkar andra i sociala sammanhang?  

Allt börjar med dig själv! Utveckla din roll som chef med ett kommunikativt och tillitsbaserat ledarskap som bygger på ett coachande förhållningssätt och därigenom ditt sätt att kommunicera, leda dig själv och dina medarbetare. 

"Lyft dig själv först för att kunna lyfta andra."

Du som chef kommunicerar mellan 70-90% av din arbetstid: informella samtal, möten telefon och e-post. Kommunikationen sker med dina kollegor, din chef, medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter. Ledarskapet handlar om att leda genom kommunikation.

Det handlar inte om VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det, som gör skillnad.

Med ett kommunikativt ledarskap engagerar du i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande och uppfattas som trygg, öppen och närvarande.

 • Vill du även få en förståelse och insikt för hur du kan kombinera dina olika roller som chef, ledare och coach i ditt ledarskap? 

Bli medveten och få insikt om dina olika roller som ledare och ta hjälp av de kommunikativa verktygen, utifrån ett coachande förhållningssätt, vilka får dig och andra att växa och utvecklas.

Kommunikativt ledarskap påverkar organisationens resultat genom att skapa tydliga roller, samhörighet, förtroende och engagemang. Det i sin tur leder till förbättrade prestationer och resultat. Centrala kommunikativa beteenden hos chefer är: Strukturera - tydlighet, Utveckla - coacha och Interagera - öppenhet och tillit.


Med de verktyg som du får kommer du att lära dig hur du kan leda dig själv och andra till ökad motivation, engagemang och framför allt till självständiga medarbetare som tar ansvar. Det i sin tur leder till att du och dina medarbetare kommer att frigöra er tid som kommer att bidra till effektivare och snabbare beslut. 

 • Vill du ha mer förståelse för hur du påverkar andra i sociala sammanhang och hur du kan undvika att skapa hotlägen?
 • Vill du ha verktyg som kommer att ge dig mer tid och utrymme för att uträtta ditt arbete och låta andra ta ansvar för sin motivation och sitt engagemang?

OM du har svarat JA på frågorna, då är den här utbildningen för dig!

STEG 1 - KOMMUNIKATION, vi fokuserar på vassa kommunikationsverktyg utifrån ett coachande förhållningssätt. Det är inte VAD du kommunicerar utan HUR du kommunicerar. 

STEG 2 - LEDARSKAP, vi skapar förståelse om vad ett ledarskap utifrån ett coachande förhållningssätt ger dig och varför du behöver känna till hur du medvetet kan kombinera dina olika roller som chef, ledare och coach i olika situationer. 


Under dessa två dagar tar vi ett steg i taget för att förankra det du övar på, som du därefter kan använda dig av direkt i ditt arbetsliv och vardag. Du kan läsa mer om dessa dagar under 1-dagarsutbildningar:  Steg 1 - Kommunikation och Steg 2 - Ledarskap

INNEHÅLL:
 • Aktivt lyssnande – Vad är det?
 • Frågeteknik – Hur du kommunicerar genom kraftfulla frågor
 • Kommunicera direkt och vara närvarande och tydlig
 • Att planera och sätta mål – Skapa commitment
 • Positiv förstärkning som skapar engagemang
 • Handling genom commitment 
 • Chef, ledare eller coach? Hur kombinerar du dessa roller?
 • Utmaningar och fallgropar
 • Förutsättningar till att kunna agera som chef, ledare och coach
 • Hur du skapar medvetenhet och förtroende genom din kommunikation
 • Självkännedom
 • Minimera hotlägen och maximera belöning i sociala miljöer, SCARF-modellen   
MER: Du utvecklar din kommunikation och därmed ditt ledarskap. Du får med dig flera samtalsmodeller. Du skapar ansvarstagande och med det frigör dig tid. Du blir en bättre kommunikatör? 

FÖR VEM:

Kursen är för ALLA som är i en ledande position och som VILL utvecklas i sin chefsroll. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kommunikativa förmågor och ledaregenskaper. 

Då denna kurs ska ge ett hållbart och långsiktigt resultat vill vi säkerställa att du får mycket övning för att kunna tillämpa ditt lärande efter avslutad utbildning.  För att underlätta detta arbetar vi i en mindre grupp och har därför ett begränsat antal deltagare på utbildningen.


KURSDATUM 2020:
15 - 16 December

KURSDATUM 2021:
26 - 27 Januari 
16 - 17 Mars
5 - 6 Maj

PLATS: Stockholm
TIDER: 09:00 - 17:00 (Båda dagarna)
INGÅR: Kaffe, Lunch, Kaffe
PRIS: 6.900 kr ex moms
ANMÄLAN:  Här nedan anmäler du dig med namn på utbildningen samt utbildningsdatum.

Välj att delta ett steg i taget, i din egen takt

Vi vet att det kan vara svårt att hitta tid för att gå en utbildning under flera dagar i sträck. Därför vill vi ge dig möjligheten att även kunna välja att delta på utbildningarna i din egen takt men också att välja hur många steg och vilka steg du vill ta.

Vår rekommendation är att du börjar ditt första steg med, STEG 1- KOMMUNIKATION

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil