Kommunikation

Kursinnehåll

KOMMUNIKATION

Ledarskapet handlar om att leda genom kommunikation. Allt handlar om kommunikation. Punkt!  Därför är den här dagen det första steget till ett kommunikativt ledarskap. Det handlar inte om VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det. 

Den här dagen är för dig som vill få verktyg utifrån ett coachande förhållningssätt och utveckla din kommunikation som gäller inom alla områden, både privat och arbetsliv.  Du som chef kommunicerar mellan 70 - 90% av din arbetstid: informella samtal, möten, telefon och e-post.  Kommunikationen sker med dina kollegor, din chef, medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter. 

Ett kommunikativt ledarskap har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och prestationer. Nöjda medarbetare blir i större utsträckning lojala. Du får med dig verktyg som kommer att skapa dig mer tid och utrymme för att uträtta ditt arbete och du låter andra ta ansvar för sin motivation och sitt engagemang. Med dessa verktyg kommer du att lära dig hur du kan leda dig själv och ditt team till ökad motivation, engagemang och framför allt självständiga medarbetare som tar ansvar.

INNEHÅLL

  • Vad är ett aktivt lyssnande?
  • Frågeteknik – genom kraftfulla frågor
  • Kommunicera direkt och vara närvarande
  • Positiv förstärkning som skapar engagemang
  • Utmaningar och fallgropar
  • Utveckla din kommunikation
  • Hur jag skapar medvetenhet och förtroende? 

Kursen vänder sig ALLA som är i en ledande position och vill stärka sin kommunikation och samtidigt växa och utvecklas i sin roll som chef. 

Vi har valt att ställa in våra IRL utbildningar under våren 2021. Inom kort kommer vi att lägga ut information om vår online utbildning. Håll utkik!
Kontakta oss om interna upplägg , kurser , workshops eller webinar.

INTERN UTBILDNING: Kontakta oss här nedan!

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil