Steg 1 Kommunikation

Kursinnehåll

STEG 1 KOMMUNIKATION

Ledarskapet handlar om att leda genom kommunikation. Allt handlar om kommunikation. Punkt!  Därför är den här dagen det första steget till ett kommunikativt ledarskap. Det handlar inte om VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det. 

Den här dagen är för dig som vill få verktyg utifrån ett coachande förhållningssätt och utveckla din kommunikation som gäller inom alla områden, både privat och arbetsliv.  Du som chef kommunicerar mellan 70 - 90% av din arbetstid: informella samtal, möten, telefon och e-post.  Kommunikationen sker med dina kollegor, din chef, medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter. 

Ett kommunikativt ledarskap har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och prestationer. Nöjda medarbetare blir i större utsträckning lojala. Du får med dig verktyg som kommer att skapa dig mer tid och utrymme för att uträtta ditt arbete och du låter andra ta ansvar för sin motivation och sitt engagemang. Med dessa verktyg kommer du att lära dig hur du kan leda dig själv och ditt team till ökad motivation, engagemang och framför allt självständiga medarbetare som tar ansvar.

INNEHÅLL

  • Vad är ett aktivt lyssnande?
  • Frågeteknik – genom kraftfulla frågor
  • Kommunicera direkt och vara närvarande
  • Positiv förstärkning som skapar engagemang
  • Utmaningar och fallgropar
  • Utveckla din kommunikation
  • Hur jag skapar medvetenhet och förtroende? 

Kursen vänder sig ALLA som är i en ledande position och vill stärka sin kommunikation och samtidigt växa och utvecklas i sin roll som chef.  Då denna kurs ska ge ett hållbart och långsiktigt resultat vill vi säkerställa att du får mycket övning för att kunna tillämpa ditt lärande efter avslutad utbildning. För att underlätta detta arbetar vi i en mindre grupp och har därför ett begränsat antal deltagare på utbildningen.


KURSDATUM 2020:       
3 December

KURSDATUM 2021: 
19 Januari
16 Februari 
20 April
25 Maj
10 Juni

PLATS: Stockholm
TIDER: 09:00 - 17:00
INGÅR: Kaffe, Lunch, Kaffe
PRIS: 3.950 kr ex moms.  
ANMÄLAN: Här nedan anmäler du dig med namn på utbildningen samt utbildningsdatum.

Välj att delta ett steg i taget i, din egen takt 

1-dagarsutbildningarna bygger på att du själv väljer i vilken takt du vill gå våra tre steg eller om du vill stanna vid ett steg.
Vi vet att det kan vara svårt att hitta tid för att gå en utbildning under flera dagar i sträck och därför vill vi ge dig möjligheten att kunna välja att delta på alla tre steg i din egen takt. Du kan självklart välja att gå så många steg du vill. Vår rekommendation är att du börjar med Steg 1 - Kommunikation. 

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil