LEDARSKAP

KURSINNEHÅLL

LEDARSKAP

Det gamla ledarskapet, där chefen kunde och visste allt bäst och kontrollerade sina med- arbetare, har länge varit på väg bort.  

Att vara medveten om dina olika roller i ditt ledarskap med de kommunikativa verktygen utifrån ett coachande förhållningssätt får dig och andra att växa och utvecklas. Ett hållbart ledarskap bygger i grunden på ett stabilt och bra kommunikativt ledarskap. Inte minst yngre medarbetare och de bästa och mest kreativa kräver ett ledarskap som bygger på lyhördhet och tillit men även tydlighet.  

En stor del av att lyckas med det ligger i vår självkänsla och självkännedom. Fråga: Hur ärlig är du med dig själv om dina styrkor och svagheter som chef och hur gärna vill du göra en förbättring? 

Vi påverkas även av de sociala normerna som råder på arbetsplatsen, som styr vad som är OK att göra, säga och tycka. Att förstå hur våra hjärnor fungerar i sociala sammanhang är en fördel för dig i din roll som chef.

Förändring skapar du om du tillämpar ett kommunikativt ledarskap, är trygg med dina olika roller som chef och känner till koderna i sociala sammanhang. Utbildningen ger dig en förståelse och kunskap för hur ett coachande förhållningssätt i din kommunikation kan förenas med dina olika roller som chef. Detta bidrar till din individuella utveckling i ditt ledarskap och framgång med ditt team.   

INNEHÅLL:

  • Hur kan du skapa förtroende i mitt ledarskap?
  • Att skapa självkännedom
  • Chef, ledare eller coach? 
  • Hur du kombinerar dessa roller?
  • Utmaningar och fallgropar
  • Hur och när ska du agera som chef, ledare eller coach?
  • Minimera hot och maximera belöning i sociala miljöer

Kontakta oss om interna upplägg , kurser , workshops eller webinar.
INTERN UTBILDNING: Kontakta oss här nedan!

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil