Medarbetarundersökningar

För lagspelet!

Inkludera och involvera - "Includit et involvere"
Den drivande kraften - "Primus motor"
Tillsammans starka - "Coniuncti fortes"
- Latinska citat -

STÄRK LAGSPELET

FÖR ATT STÄRKA INDIVIDEN OCH TEAMET - MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR!

Medarbetarundersökningar görs årligen i de flesta företag och verksamheter.

Hur många arbetar vidare med de resultat som de visar?

Av egen erfarenhet vet jag att många tar del av resultatet, gör en analys, presenterar för medarbetare och så händer det inte så mycket mer. Eller så görs undersökningarna för att man är ålagd att göra dessa varje år.

Hur kan man arbeta vidare med analysen för att nå bättre resultat både individuellt och i grupp?

Inom idrottsvärlden, oavsett det är lagsport eller en individuell sport, läggs fokus på styrkor och vad som behöver utvecklas för att bli ännu bättre. Inom idrotten är man utvecklingsorienterade - Vad är nästa steg för att nå målet? För att lyckas med det går man inom idrotten vidare med två steg till, efter en mätning och analys  - man sätter analysen i spel och tränar.

Vi är partners till Beta Team Performance som i flera år arbetat med en medarbetarundersökning som inte bara ger en mätning och analys utan tar ditt lag vidare till att sätta det i spel och börja träna. På ett enkelt, snabbt och tydligt sätt kan du därefter följa upp och mäta hur utvecklingen har gått, både individuellt och med teamet.

Medarbetarundersökningen BPI, Beta Performance Index, ger dig verktyg i din vardag som sätter i gång utvecklingsarbetet direkt efter att mätningen och analysen är gjord.


BPI mäter beteenden hos ledare, team och individ. Det vi kan påverka.
BPI mäter även kulturen i hela organisationen och engagemanget hos medarbetarna.
BPI mäter sådant vi kan förändra och blir påtagligt när det förändras.
BPI ger dig möjligheten att driva prestationer till nya höjder.
BPI skapar engagemang hos medarbetarna att ta ansvar och själva bidra till det bästa jaget och laget.
BPI är affärsdrivande.
BPI är utvecklingsorienterat.

BPI gör att laget blir snabbare på att ta på sig matchtröjorna och sätta i gång spelet och på så sätt komma i mål!

Nedan har du en kort film som förklarar hela processen.

Är du nyfiken på att veta mer. Börja med att göra en test med din ledningsgrupp eller ditt team?

  1.  Fyll i kontaktuppgifter
  2.  Välj ”Beta Base"
  3. Du får ett mejl med två länkar: Dashboard och svarslänk
  4. Klicka Dashboard
  5. Klicka på texten:” Klicka här för att se/kopiera textmall……”
  6. Här får du ett förslag på text som du skickar till samtliga i ditt team eller ledningsgrupp med länk till testet.
  7. Du skickar ett mejl till de som ska deltar
  8. Testet är enligt GDPR regler och svaren är anonyma
  9. När alla har svarat stänger jag undersökningen och analysen görs
  10. Vi ses och jag presenterar resultatet för er 

Om du funderar över något återkom gärna genom att mejla mig: merja@aleniuspartners.se

Kom igång med en förändring på riktigt - sätt igång spelet och börja träna! 

BETA PERFORMANCE

Alénius & Partners är en Business Partner till Beta Team Performance. 

”Genom medarbetarundersökningen BPI,  mäter vi, analyserar och utvärderar organisationers mående, det blir lätt att sätta fingret på vad som behöver utvecklas." 

Med rötterna i idrotten, där mätning och utvärdering av färdigheter är en självklar del för förbättringsarbete, har Beta utvecklat sitt unika verktyg. 

Som Business Partner till Beta använder vi verktyget medarbetarundersökningen BPI - Business Performance Index. 

Mätningen ger dig svar på hur dina ledare, team och individer värderar och presterar på faktorer avseende beteende, kultur och värderingar - dvs faktorer som går att förändra. 

Mätningen är snabb och effektiv, på endast 21 dagar tar man sig från start till resultat. Och med resultatet som nuläge kompletterar vi med vår framgångsrika process där vi hjälper våra kunder att sätta mätningen i spel. 

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners AB

Box 7818

103 96 Stockholm

Sverige

 
E-post
 
Telefon