Skräddarsytt

FÖR UTVECKLING

Låt oss arbeta - "Laboremus"
Sådan konung sådant folk; sådan herre sådan dräng - "Qualis rex, talis grex"

 - Latinska citat -

Hur ser era behov ut?


Hur kan vi utmana, inspirera eller hjälpa er?
Vårt område är intern kommunikation och ledarskap. Vill ni skapa motivation och engagemang?
  • Inspireras och få nya perspektiv
  • Få kunskap
  • Initiera ett arbete hos er där ni kommer igång med...
  • Rusta era chefer med verktyg som de behöver när de leder andra
  • Ena ledningsgruppen med ett kommunikativt ledarskap kopplat till era mål och visioner
Vårt arbete är att identifiera de utmaningar och förbättringsområden som du, ditt team och företag står inför. 
Vårt arbete är att därefter komma med konkreta och realistiska förslag. Vi bidrar med de verktyg ni behöver. 
Ert bidrag är att ta ansvar för den förändring ni vill göra.
Ert ansvar ligger i att följa upp på de commitment ni har gjort. 
Tillsammans arbetar vi  oss fram till vad ni skulle vilja veta mer om eller ha hjälp med. Vill ni göra skillnad?

En bra start är att börja med att ställa er själva nedan frågor:
VARFÖR...? HUR....? VAD behöver...? NÄR...?

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Telephone