TEAM

KURSINNEHÅLL

TEAM 

Skapa ett bättre, långsiktigt hållbart och roligare förhållningssätt till varandra, medarbetare och kunder genom att praktisera och öva en hel dag. Detta är ett träningsläger, här knyter vi ihop säcken!
Bli tryggare med de verktyg du har tagit del av i Steg 1- KOMMUNIKATION och Steg 2-LEDARSKAP. Vi utvecklar förhållningssättet genom att bygga vidare på det aktiva lyssnandet och därigenom ditt sätt att kommunicera med din omgivning, vilket leder till att resultat nås snabbare och effektivare. Du frigör dig tid  genom att få mer självständiga medarbetare.


En kommunikativ arbetsmiljö bygger på tillit - att medarbetarna litar på sina chefer och ledning och vice versa,  vilket är en viktig dimension för att medarbetarna ska vilja agera som ambassadörer. Det handlar inte om VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det. 

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande, och uppfattas som öppen och närvarande.
Om du verkligen lyckas göra andra mer delaktiga, kan du få en dynamik som genererar en stor mängd positiv energi. Motivation, samhörighetskänslan och trivseln ökar och hela arbetsplatsen upplevs därmed som mer stimulerande. 

Utveckla det du lärt dig genom att öva en hel dag utan att det får konsekvenser. Du kommer att märka vilken skillnad det gör med en grupp och för den enskilde medarbetaren när du använder dig av de verktyg du har fått med dig. Vi arbetar bl.a. med rollspel som bygger på en chefs vardag.

INNEHÅLL  

  • Förmåga att samverka och bygga goda relationer
  • Trygg grupp med en tydlig, respektfull och öppen kommunikation
  • Svåra samtal (one-to-one) och teamcoaching
  • Ambassadörskap   
  • Hur du skapar medvetenhet och förtroende
  • Att kommunicera direkt och vara aktivt närvarande
  • Hur du utformar handlingar som leder framåt  

OBS! Detta steg kräver förkunskaper. Du behöver ha tagit del av Steg 1 - KOMMUNIKATION och Steg 2 - LEDARSKAP.


Kontakta oss om interna upplägg , kurser , workshops eller webinar.
INTERN UTBILDNING: Kontakta oss här nedan!

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil