TEAM

KURSINNEHÅLL

TEAM 

Skapa ett bättre, långsiktigt hållbart och roligare förhållningssätt till varandra, medarbetare och kunder genom att praktisera och öva en hel dag.
Bli trygg med de verktyg och ta steget till ett kommunikativt ledarskap fullt ut. Vi utvecklar förhållningssättet genom att bygga vidare på det aktiva lyssnandet och därigenom ditt sätt att kommunicera med din omgivning, vilket leder till att resultat nås snabbare och effektivare.


En kommunikativ arbetsmiljö bygger på tillit - att medarbetarna litar på sina chefer och ledning och vice versa,  vilket är en viktig dimension för att medarbetarna ska vilja agera som ambassadörer. Det handlar inte om VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det. 

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande, och uppfattas som öppen och närvarande.
Om du verkligen lyckas göra andra mer delaktiga, kan du få en dynamik som genererar en stor mängd positiv energi. Motivation, samhörighetskänslan och trivseln ökar och hela arbetsplatsen upplevs därmed som mer stimulerande. 

Utveckla ett toppenbra kommunikativt ledarskap och märk genast vilken skillnad det blir i grupp och för den enskilde medarbetaren.  

INNEHÅLL  

  • Förmåga att samverka och bygga goda relationer
  • Trygg grupp med en tydlig, respektfull och öppen kommunikation
  • Svåra samtal (one-to-one) och teamcoaching
  • Ambassadörskap   
  • Hur du skapar medvetenhet och förtroende
  • Att kommunicera direkt och vara aktivt närvarande
  • Hur du utformar handlingar som leder framåt  


Kontakta oss om interna upplägg , kurser , workshops eller webinar.
INTERN UTBILDNING: Kontakta oss här nedan!

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil