Steg 3 Team och one-to-one

Kursinnehåll

STEG 3 TEAM OCH ONE-TO-ONE

Skapa ett bättre, långsiktigt hållbart och roligare förhållningssätt till varandra, medarbetare och kunder genom att praktisera och öva en hel dag.
Den här dagen handlar om att öva på det ni har fått lärdom av i steg 1 - Kommunikation och steg 2- Ledarskap. Bli trygg med de verktyg och ta steget till ett kommunikativt ledarskap fullt ut. Vi utvecklar förhållningssättet genom att bygga vidare på det aktiva lyssnandet och därigenom ditt sätt att kommunicera med din omgivning, vilket leder till att resultat nås snabbare och effektivare.


En kommunikativ arbetsmiljö bygger på tillit - att medarbetarna litar på sina chefer och ledning och vice versa,  vilket är en viktig dimension för att medarbetarna ska vilja agera som ambassadörer. Det handlar inte om VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det. 

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande, och uppfattas som öppen och närvarande.
Om du verkligen lyckas göra andra mer delaktiga, kan du få en dynamik som genererar en stor mängd positiv energi. Motivation, samhörighetskänslan och trivseln ökar och hela arbetsplatsen upplevs därmed som mer stimulerande. 

Utveckla ett toppenbra kommunikativt ledarskap och märk genast vilken skillnad det blir i grupp och för den enskilde medarbetaren.  

INNEHÅLL  

  • Förmåga att samverka och bygga goda relationer
  • Trygg grupp med en tydlig, respektfull och öppen kommunikation
  • Svåra samtal (one-to-one) och teamcoaching
  • Ambassadörskap   
  • Hur du skapar medvetenhet och förtroende
  • Att kommunicera direkt och vara aktivt närvarande
  • Hur du utformar handlingar som leder framåt  

Detta steg kräver förkunskaper och vänder sig till dig som deltagit på våra utbildningar Steg 1 och Steg 2  eller 2-dagars- utbildningen och vill öva en hel dag på att använda sig av det kommunikativa ledarskapet i praktiken. Då denna kurs ska ge ett hållbart och långsiktigt resultat vill vi säkerställa att du får mycket övning för att kunna tillämpa ditt lärande efter avslutad utbildning. För att underlätta detta arbetar vi i en mindre grupp och har därför ett begränsat antal deltagare på utbildningen.  


KURSDATUM 2020:
8 December

KURSDATUM 2021:  
23 Mars 
1 Juni

PLATS: Stockholm
TIDER: 09:00 - 17:00
INGÅR: Kaffe, Lunch, Kaffe
PRIS: 3.950 kr ex moms
ANMÄLAN: Här nedan anmäler du dig med namn på utbildningen samt utbildningsdatum.

Välj att delta ett steg i taget, i din egen takt

1-dagarsutbildningarna bygger på att du själv väljer i vilken takt du vill gå våra tre steg eller om du vill stanna vid ett steg.
Vi vet att det kan vara svårt att hitta tid för att gå en utbildning under flera dagar i sträck och därför vill vi ge dig möjligheten att kunna välja att delta på alla tre steg i din egen takt. Du kan självklart välja att gå så många steg du vill. Vår rekommendation är att du börjar med Steg 1 - Kommunikation. 

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil