WEBINAR

För inspiration!

Tiderna förändras och vi med dem - "Tempora mutantur, nos et mutamur in illis"
Så länge som man lever, så länge bör man lära - "Tamdiu discendum est, quamdiu vivas"

- Latinska citat - 

AKTUELLT JUST NU!

SLUTA SLÄCK BRÄNDER -
BYGG TILLIT & FRIGÖR DIN TID!
KOSTNADSFRITT WEBINAR 
Nytt datum kommer inom kort!
Tid: 08.30-10.00

VILL DU BLI TYDLIGARE I DITT LEDARSKAP?

SLUTA SLÄCK BRÄNDER - BYGG TILLIT & FRIGÖR DIN TID!
Det är vanligt att bli chef för att man har expertisen - men hur leder man andra och sig själv?

KÄNNS DETTA IGEN:
  • Upplever du att du lägger mycket av din tid på att få andra att hitta sin energi och sitt engagemang och ändå händer det "ingenting"?
  • Din tid och din energi går åt att försöka skapa samsyn kring ert samarbete mer än att fokusera på era kunder, gäster och andra affärsdrivna projekt.
  • Du inte hinner med allt du har på din agenda och känslan av att vara otillräcklig och frustrerad ökar. Du ligger konstant efter. Är det för att andra inte gör det de ska?
  • Funderar du ofta på hur du ska komma ur gamla "hjulspår" för att göra skillnad för dig själv i din roll att leda andra och dig själv?
  • Vill du istället för att släcka bränder få mer tid för att arbeta framåt med strategier, kunder, målarbete och teamet?

Så, sluta släck bränder - bygg tillit & frigör din tid!


VILL DU ISTÄLLET HA:

  • Mer trygghet och tydlighet i ditt ledarskap och i din förmåga att leda andra åt samma håll. 
  • Mer tid, varje dag, att kunna lyfta blicken och arbeta mer proaktivt.
  • Mer självständiga medarbetare som tar ansvar och vågar fatta egna beslut och därmed frigör din tid.
  • En välmående grupp som bygger på tillit och god intern kommunikation som ökar samarbetet.

 

Om du är skeptisk till hur detta webinar kan göra skillnad för dig så förstår jag dig. Jag, liksom du, har genom åren gått flertalet utbildningar, kurser, workshops och seminarier. De flesta med syftet att vi ska bli bättre chefer. Så här i efterhand, sett i backspegeln, inser jag att många av utbildningarna gick ut på att lära VAD jag behöver i mitt ledarskap, inte så mycket om det viktiga HUR jag ska göra. Under de senaste sex åren har jag utvecklat chefer i just HUR och i detta webinar kommer jag att dela med mig av de nycklar, eller pusselbitar jag hellre kallar det för, som verkligen gör skillnad. 

Genom åren har många kunder och klienter återkommit till mig med sina stories om vilka resultat dessa pusselbitar har gjort, direkt, för dem och deras team. Med min långa erfarenhet som chef vet jag att många situationer och sammanhang hade sett annorlunda ut om jag känt till HURet tidigare.

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil