OM OSS

VÅR STORY!

Allt började med att Merja sa upp sig! Att arbeta tillsammans var något Merja hade tänkt på sen hon hade gått en utbildning i självledarskap. Driven som hon är så var vi "vips" i Spanien med ett konferensupplägg för hela veckan, med tider och allt. 
Vi kom hem med en affärsplan! 
Januari 2014 registrerade vi Alénius & Partners.  
 
Vi vill göra skillnad! 
 MerJA & Per

MERJA NIEMI

Jag har 17 års erfarenhet av ledande befattningar inom service- och tjänstesektorn där mina ansvarsområden har varit bl.a. personalfrågor och organisationsutveckling. Jag har stor erfarenhet av projektering samt affärsutveckling i nyöppningar samt befintliga verksamheter. 

 Med min långa erfarenhet som chef vet jag vilka situationer som kan uppstå och jag kan bemöta chefer på ett trovärdigt sätt och därmed skapa ett förtroende för ett samarbete.

Jag är utbildad coach och håller i våra utbildningar, workshops, seminarier och föreläsningar.  Jag är expert på att skapa engagemang och motivation både i grupp och för den enskilde personen. Kommunikation, tillit, positiv människosyn och ansvar är mina ledord. "I am on fire" för utveckling, människor och blickar hela tiden framåt. Det handlar inte om VAD utan HUR!

Om mig själv får jag höra att jag är inkluderande, en “Katalysator”, inspirerande och har positiv energi som smittar. Jag skulle vilja tillägga envis och måldriven också. Allt är möjligt! Vill du göra en förändring? 

Ta in MerJA i ditt liv!

PER ALÉNIUS

För min del handlar det om ett före och ett efter 1995. Livet före 40 och efter. Före var jag anställd och efter egenföretagare och konsult. Sedan 1995 har jag drivit flera, egna och delvis partnerägda, konsultbyråer. Alla med organisations- och ledarskapsutveckling som core business. Alla med förändrings- och förbättringsarbete i portföljen. Alla med kundföretagens bästa tillgångar – medarbetarna – för ögonen och som främsta verktyg för att nå målen. Alla fick bidra. Vi skapade engagemang och motivation genom bl a M&ODD Management & Organizational Due Diligence. Metoderna har anpassats efter uppdragets förutsättning och det som jag själv, personligen, har bidragit med (och är bäst på) är omvärldsanalys, strategi, integration, risk- och krisinventering, projektledning & kommunikation.

Sedan 1995 har det förstås hänt mycket där ute i näringsliv och samhälle. Företagsklimatet är hårt och stressigt. Alla vd´ar skriver i sina årsberättelser att ”medarbetarna är vårt företags största tillgång” men likväl har de psykosociala sjukdomarna (kopplat till arbetsmiljö) ökat med 100% de senaste 10 åren.

Och idag, 2020, efter att ha drivit A&P tillsammans med Merja, förstår jag att det enbart handlar om ATT och HUR chefen kommunicerar med sina medarbetare som avgör lönsamhet och utveckling i företag och organisationer. Mina personliga egenskaper och tillika ledord: öppet förhållningssätt & flexibilitet & jämställdhet.

VAD VI STÅR FÖR!

"VI LÄGGER DITT PUSSEL!" 

Kommunikation, Ledarskap, Team & Stories

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi hjälper ledare att skapa långsiktigt hållbara, attraktiva företag och organisationer genom att utveckla deras kommunikativa förmågor och ledaregenskaper. Vi gör skillnad!

VÅR VISION

Att företag som insett att dom behöver utveckla det kommunikativa och coachande ledarskapet ser oss som den självklara partnern. 

VÅR ÖVERTYGELSE

Vår övertygelse är att chefer som har ett kommunikativt ledarskap förstår att tillvarata medarbetarnas olikheter och förmågor, är därför vinnare!

Vår övertygelse är att företag med en gemensam plattform för kommunikation, strategier och värderingar har engagerade och motiverade medarbetare och är också de mest lönsamma.  

Vår övertygelse är att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång.

VÅRA GLOBALA KLIMATMÅL

Bakom varje företag finns personer/människor. Så även hos oss på Alénius & Partners. Som privatpersoner tänker vi varje dag på vår miljö och de klimatpåverkningar vi står för. Vi försöker minska dessa genom att åka kollektivt, sopsortera, odla egna grönsaker, minska matsvinn, kompostera matavfall.

Som företagare stöder vi FN´s klimatmål 4 genom att utbilda ledare och chefer

Vi arbetar med en stiftelse som stödjer ett skolprojekt i Afrika

Kontakta oss

 
Postadress

Alénius & Partners

Box 7818

103 96 Stockholm

 
Mejl
 
Mobil